Skolan Gods Grace är en skola som Uganda Child Care har byggt upp och driver. Skolan har cirka 250 elever och ligger vid Victoriasjön. Skolans rektor Ivan är omtyckt i byn och har verkligen ett stort hjärta för skolans barn. Gods grace är vänskola till Slättenskolan i Norrahammar som ligger nära Jönköping.