John King Orphanage School startade 2005 med 10 elever. Ett år senare hade antalet ökat till 130, nu går cirka 200 barn på skolan. Skolan ligger i Kalisizo, en mycket fattig by utanför Masaka. UCC började stödja den här skolan under 2006.

 

När skolan startade var det en mycket enkel skolbyggnad av lera, cirka 40 kvadratmeter och inga skolbänkar. Bara ett stort rum där alla barnen trängdes. Under 2007 byggde UCC en ny fin skolbyggnad i tegel tack vare en dansk fadder.