• Årtal då skolan grundades: 1992
  • Grundare: Pastor och Mrs. Mwesigye Emmanuel
  • Antal elever: cirka 200
  • Antal klasser: 9
  • Antal elever i en klass: cirka 20
  • Antal lärare: 9
 

Skolan är placerad vid en väg och det finns träd runt omkring på skolgården. Varje klass har en enkel tegelbyggnad med öppna fönster så när du går runt på skolgården ser du flera nyfikna elever som tittar ut genom fönsterna.

 

Skolans rektor heter Mr. Mwesigye Emmanuel och han har god kontakt med eleverna och tar hand om dem väl. Han säger själv att skolan inte är affärsorienterad men att det är en kyrk- skola. Han poängterar också att det finns många elever på skolan som kommer från fattiga hemförhållanden, vilket medför utmaningar för skolan. Därför är han väldigt glad att UCC hjälper skolan med att hitta faddrar till barnen och att de även bidrar med skolmaterial.

 

Skolans uppdrag är att ge eleverna högsta kvalitet, utbildning, disciplin och moraliska värderingar, särskilt till de mindre privilegerade barn så som föräldrarlösa och de barn som kommer från fattiga familjer.