Light Angel School

När Jennie Kårekull, ordförande i UCC Sweden, var i Uganda året 2008-2009 och arbetade med ett fortbildningsprojekt för lärare kom hon i kontakt med en skola, Light Angel School, som var i stort behov av hjälp. När Jennie fick kontakt med skolan hyrde de olika lokaler eftersom de inte hade råd att bygga en egen skola. Skolan ligger i ett fattigt område utanför staden Masaka. Skolan har ca 230 elever från förskola till sjunde klass. Av dessa kan bara 1/3 betala hela skolavgiften. Några betalar med annat än pengar, t ex grödor som de odlar.

 

Rektor Emanuel berättade för Jennie att han hade en dröm om att bygga och driva en ny skola. Han hade köpt en liten mark utanför byn och börjat tillverka murbruksstenar, men vägen till en egen skolbyggnad kändes väldigt lång. UCC har sedan 2010 varit med och stöttat Light Angel School och i början av 2012 kunde elever och lärare flytta in i sin nya skolbyggnad och det var stor glädje för alla att slippa ha lektioner i de trånga klassrum som de hade hyrt tidigare! Hittills har Uganda Child Care Sweden byggt upp en canteen och fem klassrum. Vi har även stöttat skolan med en ugn som används för brödbakning. Målet med projektet är att skolan ska bli självförsörjande.