Medarbetare i Uganda

Pontiano och Rogers Nyombi är våra medarbetare i Uganda. Paret bor på Kamuzinda Farm som ligger två och en halv mil från Masaka. De har fem barn, Halleluja, Tina, Enok, Salomon och Darcus. På farmen har de ca 100 grisar, 100 kycklingar och ett par getter. De odlar dessutom kaffe, ananas, banan och majs.  Pontiano har ansvar för odlingsprojektet och skolutvecklingsprojektet och Rogers har ansvar för soppköksprojektet. Läs gärna deras berättelser om vad de arbetar med och hur de lärde känna oss.
            

Pontiano:
Jag är utbildad lärare och har en kandidatexamen i human relations. Tidigare har jag arbetat som lärare och jordbrukare på min farm. Jag träffade Jennie genom min kyrka då vi arbetade med ett projekt där vi delade ut mat och kläder och byggde hus till de allra fattigaste i området. Efter mötet med Jennie började jag också samarbeta med UCC Sweden. Jag arbetar främst med odlingsprojektet och skolutvecklingsprojektet. Anledningen till att jag arbetar med UCC Sweden är att mitt hjärta brinner för att hjälpa människor i nöd. Eftersom jag är lärare i grunden är skolutvecklingsprojektet något jag tycker om att arbeta med. Genom skolutvecklingsprojektet får jag möjligheten att utveckla hållbara skolor och bättre utbildning för eleverna.
Jag arbetar även för UCC Sweden eftersom deras odlingsprojekt är viktigt och hjälper människor på lång sikt. I vårt område finns det ingen organisation som hjälper familjer med deras jordbruk, just därför är det extra viktigt med odlingsprojektet och jag brinner för dela med mig av min kunskap som jordbrukare. Vid sidan av mitt arbete med UCC jobbar jag med ett forskningsprojekt på grisar och tar hand om mitt jordbruk.

Rogers:
Jag är utbildad sekreterare och har tidigare arbetat som socialsekreterare (socialarbetare) och lärare. Jag började arbeta med UCC Sweden efter att ha träffat Jennie när jag arbetade som socialarbetare hos systerorganisationen UCC Denmark. Idag arbetar jag med UCC Sweden i vårt soppköksprojekt. Jag arbetar med UCC eftersom det tillfredsställer min önskan att hjälpa människor i nöd. Jag själv är uppvuxen i en fattig familj och vet därför hur det är att vara i nöd. Jag tycker om att arbeta med soppköksprojektet eftersom det inte är någon annan som hjälper de äldre i området. Det finns många av de äldre som har HIV och för att medicinen ska fungera måste de äta ordentligt, just därför ser jag soppköket som extra viktigt. Soppköket ger hopp till de gamla! Vid sidan av mitt arbete med UCC är jag hemma och tar hand om mina barn.