Odlingsprojektet

Uganda är ett bördigt land, men få familjer kan försörja sig själva. I vårt odlingsprojekt får familjer plantor, gödsel och redskap och vi lär dem att ta tillvara på sin mark på bästa sätt. Odlingsprojektet varar i tre år och målet är att familjerna ska bli självförsörjande. För 300 kronor i månaden blir du odlingsfadder för en hel familj men du kan även vara månadgivare till projektet på vilken summa du vill. Du får rapport från projektet via e-post samt löpande information på vår facebook och instagram

 

Pontiano är ansvarig för projektet och hjälper familjerna att välja ut vilka grödor som passar till just dem, med hänsyn taget till ork och marken de äger. De får även undervisning i hur de bäst ska gallra det de redan har i sina trädgårdar för att få det att växa bättre samt hur de ska ta till vara på skott som de sedan kan dela med sig av till andra. Familjerna kan genom projektet själva skapa en grund att stå på, lära barnen att överleva och i ett längre perspektiv även sälja sina grödor.

 

Vill du också vara med och stödja familjerna?

– då har du två sätt!

 

Antingen kan du sätta in en valfri engångssumma på vårt plusgirokonto i Nordea: 418908-0 alternativt plusgirokontots bankkontonummer: 9960 180 4189080. Du kan även swisha till 123 601 06 31. Märk överföringen med “odlingsprojektet”. 

 

Eller maila oss på styrelsen@ugandachildcare.se så får du information om hur du blir månadsgivare eller fadder.