Victorious School ligger två km utanför Masaka i en liten landsortsby längs vägen som går från Masaka mot Rwanda och det västliga Uganda. Skolan startade 2003.

 

Området skolan ligger i är ännu ett i raden av områden svårt plågade av AIDS. Byn är ekonomiskt sett starkt beroende av den inkomst den förbipasserande trafiken för med sig i form av möjlighet till försäljning av get-, biffkött och stekta bananer.

 

Elly Muhumuza är rektor på skolan tillika pastor i den intilliggande kyrkan. Han startade skolan för att bekämpa de AIDS-relaterade problemen i området. Genom skolan har han möjlighet att lära barnen hur man undviker att smittas och få dem att tro på framtiden. Skolans motto är: “God is able”, Gud är tillgänglig, ett välbehövligt motto i ett område med så mycket hopplöshet.